فضا۱۳۱ - آموزش آنلاین و مشاوره تحصیلی

فضا۱۳۱ یک شرکت آموزشی است که به شما کمک می کند تا بهترین راه برای یادگیری آنلاین را پیدا کنید. ما به شما مشاوره تحصیلی، اخبار بورسیه و برنامه های تحصیلی را ارائه می دهیم. با فضا۱۳۱، آموزش از راه دور را تجربه کنید.

person using MacBook Pro
person using MacBook Pro

درباره ما

ما یک شرکت آموزشی هستیم که به صورت آنلاین در حوزه یادگیری فعالیت می کنیم. ما به عنوان مشاوران آموزشی فعالیت می کنیم و اخبار مربوط به بورسیه ها و برنامه های تحصیلی را ارائه می دهیم. همچنین برنامه های تحصیلی را نیز برای شما طراحی می کنیم.

grayscale photo of person using MacBook
grayscale photo of person using MacBook